Gyermekkönyvtárak Magyarországon
http://konyvtar.lap.hu/gyermek_konyvtarak/11227629
Gyermekkönyvtáraink nemcsak könyvekkel, diákkal, CD-kkel, gyermekeknek és szülőknek, szakembereknek szóló folyóiratokkal várják olvasóikat, de sok rendszeres programmal és időszakos rendezvénnyel vesznek részt a legkisebbek fejlesztésében, olvasóvá nevelésében. Érdemes figyelemmel kísérni honlapjaikat!

Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesülete
http://www.gyie.hu/
„Az egyesület célja: a gyermekkönyveket érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel történő foglalkozás, a hazai minőségi gyermekkönyvkiadással kapcsolatos problémák megvitatása, folyamatos együttműködés könyvkiadókkal és könyvkereskedőkkel, hazai és nemzetközi gyermekirodalmi kutatások kezdeményezése, pedagógusok és könyvtárosok ösztönzése a minőségi gyermekkönyvek népszerűsítésére, nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere, szerzők és illusztrátorok munkájának segítése díjak, ösztöndíjak és tanulmányutak formájában.”
Az oldal elvezet sok neves művész honlapjára.

IBBY - Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete (International Board on Books for Young People)
http://www.ibby.hu/
„A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) nonprofit szervezet, mely világszerte képviseli azokat, akik könyvet adnak a gyerekek kezébe.
Az IBBY célja: hogy a gyermekkönyvek révén előmozdítsa a nemzetek kölcsönös megértését, hogy a gyerekek a világon mindenütt irodalmi és művészi értelemben magas színvonalú könyvekhez jussanak, hogy elősegítse a minőségi gyermekkönyvek kiadását és terjesztését, különösen a fejlődő világban, hogy támogatást, képzést biztosítson a gyermekekkel és gyermekirodalommal foglalkozók számára, hogy ösztönözze a gyerekirodalommal kapcsolatos kutatást és tudományos munkát.”
Oldaluk néhány témánk szempontjából fontos rovata: Programajánlat, Könyvajánlatok, Beszámolók, Linkajánló, Hírlevél.

Magyar Gyermekkönyv Intézet
http://www.facebook.com/pages/Magyar-Gyermekk%C3%B6nyv-Int%C3%A9zet/289560147327
Igaz, csak virtuálisan, - a Facebook közösségi portálon, 2010. február 26. óta, - de immár létezik a Magyar Gyermekkönyv Intézet. Rajongótábora napról napra gyarapszik, ami azt jelzi: igény volna rá a valóságban is.
Országok sorának gyakorlata mutatja, hogy a gyermek és ifjúsági irodalom magasabb szintre emelhető és nagyobb a presztízse ott, ahol önálló intézményrendszert, valamint elméleti-kritikai fórumot működtetnek a gyermekirodalommal összefüggő speciális tevékenységek számára, mint tudományos munka, kritikai tevékenység, tanácsadói, szakértői tevékenység, adatbázis fejlesztése, korrordináció az események számontartására és programok kezdeményezése, népszerűsítő munka.
„Világszerte számos formája és típusa létezik az úgynevezett Gyermekkönyv Intézetnek: egyetemeken létrehozott kutatóbázisok, nagy intézményekhez kapcsolt önálló egységek vagy teljesen önállóan (alapítványi vagy állami pénzekből) működő intézetek ...”
Jelenleg Magyarországon a gyermek- és ifjúsági irodalommal hivatásszerűen kevesen foglalkoznak, a főiskolákon, egyetemeken kis óraszámban oktatják e speciális ismereteket, nincs elegendő szakkiadvány, s nem alakul ki párbeszéd az egyes kezdeményezések között, s bár „számos alkalommal felmerült az önálló intézményrendszer létrehozásának igénye, de a szakmabeliek érdekérvényesítő képessége sohasem volt olyan erős, hogy ezt akár állami, akár civil vagy gazdasági szereplőkkel létrehozhatta volna”.
A Magyar Gyermekkönyv Intézetnek a közösségi portálon való megalakulása jelzi, „mégis elindult valami: összeállt egy szakmai koncepció, melynek alapján tárgyalások folynak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális területéért felelős szakembereivel.”

Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése
http://www.mgyke.hu/
2008 októberében jött létre a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése. „Az Egyesülés célul tűzte ki a nívós, minőségi gyermekkönyvek, az örök értékeket, kultúrát közvetítő gyermekirodalmi művek felkarolását, kortárs és egykoron maradandót alkotó magyar és külföldi szerzőktől egyaránt, hogy a felnövekvő nemzedék kezébe olyan kiadványok kerülhessenek, melyek szépirodalmi élményekkel, szókinccsel gazdagítják gyermekeinket, s mindeközben szórakoztatnak, az igényes illusztrációk pedig további fantáziálásra invitálják őket. Ezen az alapelven túl az Egyesülés tevékenysége a következő pilléreken nyugszik: a könyvkiadás szereplőinek, a könyvszakma egyéb területein tevékenykedő szakemberek – könyvtárosok, kereskedők – és a pedagógusok együttműködésének elmélyítése, valamint szoros, élő kapcsolat kialakítása a vásárlókkal, gyerekekkel és szülőkkel egyaránt.”

Magyar Könyvtáros Egyesület Gyermekkönyvtáros Szekció
http://www.mke.oszk.hu/szervezet/szak_szekciok/gyermek/gyermek.html
„A Szekció már harminc éve áll a gyerekkönyvtárak, gyerekkönyvtárosok szolgálatában. Országos szakmai szervezet, melyhez Magyarország összes megyei, városi, községi gyerekkönyvtára, gyerekkönyvtárosa tartozik. Összefogja a könyvtárak módszertani munkáját, továbbképzéseket, konferenciákat tart, tapasztalatcseréket biztosít, a gyerekkönyvtárosok munkáját segítő kiadványokat ad ki.”
Oldaluk (http://www.gykszekcio.eoldal.hu/) rovatai közül a következőket ajánljuk: Hírek, Gyermekkönyvtári információ, Jeles napok, népszokások, Cimbora klubok, Gyermekkönyvtáros Műhelyek, Olvasó-társ, Hívható előadók, Konferenciák, Sajtó, média, Kedvenc linkek.

Magyar Olvasástársaság
http://hunra.hu/
A Magyar Olvasástársaság (HUNRA – Hungarian Reading Association) a Nemzetközi Olvasástársaság nemzeti tagszervezete. Szakmai egyesület, az olvasással foglalkozó szakemberek fóruma. Tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok.
A Magyar Olvasástársaság honlapjára látogatva széles választékát találhatják az olvasással közvetve, vagy közvetlenül kapcsolatos témáknak. A szakemberek beszámolnak különböző (témánkhoz kapcsolódó) eseményekről, szakmai konferenciákról, az olvasáskutatás legújabb eredményeiről. Ám nem csupán a szakemberek igényeire koncentrálnak az olvasáskutatók, hanem olyan rovatokat is működtetnek, amelyek minden szülő, olvasás iránt érdeklődő magánember érdeklődését felkeltheti.
A honlap rovatai közül különösen a következőket ajánljuk: Hírek, Szülőknek, Szakirodalom, Gyermekirodalmi adatbázis (2 éves kortól tartalmazza a szakemberek könyvajánlatait), Agora, Szakértői bázis, Fórum, Konferenciák.
A HUNRA 2010-ben összeállított egy „Top 50” listát, amely az elmúlt 10 év 50 legjobb magyar gyermekkönyvét tartalmazza.

Meseterápia Központ
http://www.mesekozpont.hu/?bemutatkozas,8
„2010. szeptember 30-án, a Népmese napján nyílt meg Magyarországon a világ első Meseterápia Központja, mely a világot jobbítani akaró emberek nemes szándékából azzal a céllal jött létre, hogy egy komplex művészetterápiás modell keretében kapukat nyisson meg egy stabil, saját belső értékeken nyugvó, a szűkebb és tágabb környezettel is harmonikus kapcsolatot fenntartó élet kialakításához és a boldogság képességének elsajátításához.”
Rovatai: Bemutatkozás, Programok, Hírek, Meseterápia, Mesék és madarak, Tanfolyamok, Galambposta, Meseterápia Alapítvány, Ajándékozók.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
http://www.opkm.hu/
A Magyar Pedagógusok Háza információs központ, országos tudományos szakkönyvtár, taneszköz-centrum, országos gyűjtőkörű pedagógiai múzeum, tartalomszolgáltató, információt előállító intézmény és szakmai fejlesztési központ.
„Az OPKM a „teljesség igényével gyűjti a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumokat, a magyar tankönyveket, az iskolai értesítőket, továbbá a hazai gyermek- és ifjúsági irodalmat. Válogatva gyűjti a fenti szakterületek külföldi irodalmát. A könyvtári állomány mintegy 500 ezer kötet könyvből, folyóiratból és nem hagyományos dokumentumból áll. Az országban a legteljesebb idegen nyelvű pedagógiai szakkönyv- és szakfolyóirat-állománnyal rendelkezik. A könyvtár állományában mintegy 4800 kötet muzeális értékű régi könyv található, elsősorban pedagógiai szakkönyvek, tankönyvek és gyermekkönyvek.”
Adatbázisai, kiadványai közül a következőket ajánljuk figyelmébe: pedagógiai szakirodalmi adatbázis, tankönyv-adatbázis, gyermek- és ifjúsági irodalmi adatbázis. Saját szakmai folyóirata a Könyv és Nevelés (http://www.tanszertar.hu/eken/index.htm), amely olvasáspedagógiai, könyvtár- és múzeumpedagógiai szakfolyóirat.

PIMKÓ: a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak szóló honlapja (a gyermekoldal neve: Pimkó – szárnyas lovacska)
http://www.pim.hu/object.640994e0-7855-429e-811c-d385e0961630.ivy
A Petőfi Irodalmi Múzeumot (http://pim.hu/index1.ivy) az 1909-től 1945-ig kiállításként és kutatóhelyként működő Petőfi-Ház jogutódjaként, 1954-ben hozták létre. „… feladata nem csak a megörökölt hagyatékok korszerű feldolgozása volt, hanem a jelenkori magyar irodalom muzeális becsű anyagainak mindenkori gyűjtése is.
„A PIM az irodalmi muzeológia országos hatókörű intézménye. Három alaptevékenysége: a tudományos gyűjtő–földolgozó munka, kiállítások létrehozása és rendezvények szervezése. Segítséget nyújt a vidéki emlékházak, emlékszobák kiállításainak rendezésében, s kapcsolatot tart a külföldi magyar irodalmi emlékhelyekkel is.
Ma, a felújított Károlyi-palotában működő múzeum „olyan eleven színtérré változott, ahol a múlt és a jelen irodalma szorosan összekapcsolódik”.
A múzeum a virtuális térben, honlapján is folyamatosan jeleníti meg kincseit, s múzeumpedagógiai tevékenységével a gyermekeknek szóló, színes mellékoldalával, a PIMKÓ-val szolgálja oktatásukat, fejlesztésüket.
A PIMKÓ rovatai: Kiállítások, Rendezvények, Gyermekirodalom, Pályázatok, Kincsnézegető, Linkajánló, Múzeumpedagógia, Múzeumi bolt. 

↑ Fel ↑