Anyanyelv-pedagógia: elektronikus pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/index.php
Közreadó: a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata.
Szakterülete: elméleti és gyakorlati anyanyelv-pedagógia, anyanyelv-kultúra, nyelvhasználat, magyar és a nem magyar szakos pedagógusoknak.
Rovatai: Tanulmányok, Műhely, Szemle, Mozaik, Postaláda.
Teljes szöveges elérés:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/archivum.php.

Család, gyermek, ifjúság: gyermekvédelmi szakmai folyóirat
http://www.csagyi.hu/hu/folyoirat
Közreadó: a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület.
Szakterülete: család- és gyermekvédelem, statisztika, demográfia, szociológia, nevelés és oktatás, képességfejlesztés.
Teljes szöveges elérés: az 1992-2002-es számok CD-n, válogatott cikkek teljes szöveggel a folyóirat archívumának oldalán:
http://www.csagyi.hu/hu/folyoirat/archivum és a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában): 
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=133.

Csengőszó: módszertani folyóirat tanítóknak
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-9106S
Közreadó: MOZAIK Oktatási Stúdió.
Szakterülete: nevelés és oktatás, irodalmi nevelés, anyanyelvi nevelés.
Elérhetőség: nyomtatott változatban, valamint a tartalomjegyzék elektronikus változatban, a folyóirat archívumában:
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-9106S és a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=1065.

Fejlesztő pedagógia: pedagógiai szakfolyóirat
http://www.mentor-konyvesbolt.hu/news.php
Közreadó: a Mentor-Szenator Kft.
Szakterülete: nevelés és oktatás, fejlesztés.
Elérhetőség: cikkmásolatok közvetlenül a kiadótól (Mentor könyvesbolt: www.mentor-konyvesbolt.hu) rendelhetők.
Elektronikus változatban: 2000-től, a tartalomjegyzékek és válogatott cikkek teljes szöveggel a kiadó honlapján érhetők el:
http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/fejlped.php?what=regi, valamint a tartalomjegyzékek 1990-től a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=408.

Fordulópont
http://www.fordulopont.hu/index.php
Közreadó: a Pont Kiadó.
Szakterülete: nevelés és oktatás, gyermek- és ifjúsági irodalom, olvasás, olvasáslélektan; „a társadalom és művelődés különböző részterületein felhalmozódott probléma-érzékelés és tudás társadalmasítása”.
Elérhetőség: nyomtatott és elektronikus változatban: válogatott cikkek teljes szöveggel a folyóirat archívumában:
http://www.fordulopont.hu/folyoa.php és a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=409.

Gyógypedagógiai szemle
http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100
Közreadó: a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete.
Szakterülete: gyógypedagógia, nevelés, oktatás, fejlesztés.
Elérhetőség: 2004-től teljes szöveggel a folyóirat honlapján:
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102, a tartalomjegyzékek 1994-től, teljes szöveges elérés: 2007-től a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=411.

Könyv és nevelés
http://www.tanszertar.hu/eken/impresszum.htm
Közreadó: az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
Szakterülete: olvasáspedagógia, tankönyv, könyvtár, gyermek- és ifjúsági irodalom, oktatástörténet, tankönyvkritikai bibliográfia, hírek.
Teljes szöveges elérés: 1999-től, a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=6736.

Kútbanézők
http://www.matarka.hu/f_leiras.php?fsz=241
Közreadó: az Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület.
Szakterülete: nevelés és oktatás, a gyermekek és a művészet kapcsolata, kreativitás, művészetpedagógia, játék, sport.
Elérhetőség: tartalomjegyzék 1995-től, a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=241

Magyar pedagógia: a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata
http://www.magyarpedagogia.hu/
Közreadó: az MTA Pedagógiai Bizottsága.
Szakterülete: nevelés és oktatás, tágan értelmezett neveléstudomány, empirikus vizsgálatok eredményei, elméleti elemzések, pedagógiai kutatás, szakmai közélettel kapcsolatos írások.
Elérhetőség: tartalomjegyzék 1949-től, teljes szöveges elérés 1991-től, a MATARKÁ-ban (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=300.

Mindennapi Pszichológia
http://mipszi.hu/
Közreadó: a Média Connection Kft.
Szakterülete: pszichológia, lélektan, orvostudomány.
Elérhetőség: tartalomjegyzék és mutatvány a cikkekből:
http://mipszi.hu/archivum.

Óvodai nevelés
http://www.semic.hu/index.html?page=kiadvany#modsz
Közreadó: az Adoc-Semic Kiadói Kft.
Szakterülete: óvodai nevelés és oktatás.
Elérhetőség: tartalomjegyzék 2000-től, a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=410.

Új katedra: pedagógusok lapja
http://www.ujkatedra.hu/fooldal-090604-14
Közreadó: a Commitment Kommunikációs Iroda Kft.
Szakterülete: közoktatás, óvodapedagógia, felsőoktatás, közoktatáspolitika, pedagógiai módszertan, vezetőképzés, ifjúságpolitika, szabadidő-szervezés, iskolatípusok, alternatív iskolák, oktatásmenedzsment, minőségbiztosítás, pedagógusképzés, továbbképzés, pályázatok, szakmai szervezetek közleményei, kutatási eredmények, kultúra.
Teljes szöveges elérés: 1990-től, a folyóirat archívumában:
http://www.ujkatedra.hu/archivum-090604-2 és a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=749.

Új pedagógiai szemle
http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle
Közreadó: a Magyar Pedagógiai Társaság, Országos Közoktatási Intézet.
Szakterülete: pedagógiai módszerek, oktatáspolitika, oktatásügy, közoktatás, neveléstudomány, oktatáspolitika, pedagógia, pszichológia.
Teljes szöveges elérés: 1997-től az Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet honlapján:
http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle, valamint tartalomjegyzék 1993-tól és teljes szöveg 1997-től a MATARKÁ-ban (a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában):
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=28

↑ Fel ↑